Община Русе ще разработи програма за качеството на чист въздух

332

Репортаж:Галя Савова