Община Русе ще разработи програма за качеството на чист въздух

107

Репортаж:Галя Савова