Общини Русе и Гюргево готвят съвместни проектни предложения

141

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 04.04.2022 г.

Ремонти и ново улично осветление допълват седмичния отчет на общинската администрация.

Кметът Пенчо Милков участва в национална кръгла маса на тема „Енергийна ефективност в транспорта и перспективи за използването на нисковъглеродна енергия в Дунавския регион“,  организирана от Русенския университет. Успоредно бяха проведени срещи с изпълнителите по договори за дейности по дезинсекция и поддържане на зелените площи относно организацията на косенето и последващите обработки по третиране срещу кърлежи. Това са част от дейностите в областта на комуналните дейности в седмичния отчет на местната администрация.