Общинска полиция и КООРС със засилен контрол по празниците

75

От началото на годината в Русе бе създадена Общинска полиция, която заедно със звено КООРС се грижат за обществения ред и сигурност. Оправдаха ли се очакванията от сформирането на тази нова структура, как си взаимодейства с останалите контролни органи и кои са най-честите случаи, в които се е налагало нейната намеса – отговорите на тези и още въпроси чуйте от разговора на Галя Савова с Йордан Джамбазов, директор Дирекция

„Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ в Община Русе.