Общинските съветници от ГЕРБ ще даряват ежемесечно увеличението на заплатите си

66

Първата инициатива е изработването и предоставянето
на красиви близо двуметрови фигури на Пижо и Пенда, които радват
жителите на част от малките населени места . По традиция  общинските съветници съветниците от ГЕРБ-Русе представиха своите виждания по актуални въпроси, които ще бъдат разглеждани на предстоящата сесия. На насроченото за 25 февруари заседание наред с точките от дневния ред има внесени и три питания от съветници на ГЕРБ.