Общинските търговски дружества с положителен финансов резултат

307

Дневникът на репортера

Всички общински търговски дружества отчитат положителен финансов резултат за второто тримесечие на годината, с изключение на Общински транспорт“, това пише в седмичния отчет на общинската администрация в сферата на Икономиката. От сега е определено мястото на коледния базар. Инспектори са проверили 6 хотела, 4 заведения за хранене и 6 търговски обекта във връзка с изискванията на Закона за туризма и Наредбите на Общински съвет- Русе.

Материал: Теодора Копчева