Общинският съвет ще заседава извънредно утре – 21 юли

206

Дневникът на репортера

Основна причина за извънредното заседание е необходимостта от откриването на процедура за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на „буферен паркинг“ върху имот – частна общинска собственост.