Общински пазари и „МедикаКор“ заедно за Световния ден на сърцето

75

Дневникът на репортера

Специализираната болница за активно лечение по кардиология „МедикаКор“ и Общински пазари – Русе ще проведат съвместна кампания по повод Световния ден на сърцето – 29 септември. Между 10 и 12 ч. в четвъртък на мобилен пункт на площада на Централен Oбщински пазар – Русе всички желаещи могат да се възползват от консултация с кардиолог, измерване на кръвно налягане, както и съвети за добро сърдечно здраве.