Общински пазари-Русе ще открие през 2020 година нови търговски обекти

581

Интервю:Галя Савова