Общинското ръководство обсъди в Мартен възможности за облекчаване на тежкотоварния трафик

134

Възможности за облекчаване на тежкотоварния трафик към Дунав мост бяха обсъдени на среща с жители на гр. Мартен и други населени места от община Русе. Тя се проведе в сградата на кметството в Мартен и на нея присъстваха зам.-кметовете на Община Русе Димитър Недев и Магдалина Илиева, експерти от местната администрация, кметовете на Мартен, Николово и Сандрово Димо Тонев, Златан Ванев и Георги Пенков. В залата присъстваха още председателят на Общински съвет-Русе Иво Пазарджиев, общински съветници и бившият областен управител Галин Григоров.

Зам.-кметът Димитър Недев запозна присъстващите с три варианта за облекчаване на трафика, изготвени от Община Русе, кмета на гр. Мартен Димо Тонев и Областна пътно управление. Предложенията предизвикаха бурни дискусии сред жителите, които се обединиха около идеята тежкотоварните автомобили да бъдат спирани на входа на Русе от пътя за София, както и на други точки от републиканската пътна мрежа. Останалите варианти и детайли от тях не бяха посрещнати с одобрение, като присъстващи на срещата изложиха множество аргументи за възраженията си. Те настояха и да се предприемат действия за промяна в закона, която да даде възможност част от приходите от таксите за преминаване на Дунав мост да остават в общинския бюджет. Одобрение срещна идеята за обявяване на гражданско неподчинение като форма на протест срещу настоящата ситуация всички средства да постъпват в бюджета на АПИ.

Несъгласие с част от предложените варианти изрази и кметът на с. Николово Златан Ванев, който запозна присъстващите с настоящата ситуация, свързана с преминаването на ТИР-ове през населеното място, въпреки поставените знаци, забраняващи навлизането на тежкотоварни камиони над 10 тона. Те бяха монтирани след искания на местни жители, които бяха представени пред кмета на Община Русе Пенчо Милков на проведената от него наскоро приемна в селото. Според Златан Ванев възможностите за контролиране на спазването на забраната са силно ограничени поради недостатъчен кадрови ресурс. Той определи като крайно неприемливо тежкотоварни автомобили, в много случаи със свалени регистрационни номера, да продължават да преминават през компрометираната вече настилка на главната улица в селото и да застрашават както живота и здравето на жителите, така и целостта на сградите, намиращи се от двете страни на пътното платно.

В хода на дебата зам.-кметът Магдалина Илиева разясни на какъв етап е общинският проект за изграждане на буферен паркинг за над 700 камиона. Според нея, ако няма процедурни спънки, е възможно в началото на 2023 г. той да бъде финализиран. Очакванията са това да облекчи значително ситуацията с тежкотоварния трафик, като се предвижда генериране на постъпления в местния бюджет. Илиева призова присъстващите в залата да участват в извънредната сесия на Общинския съвет на 21 юли, четвъртък, на която ще се обсъждат представените пред тях три варианта за облекчаване на трафика, като ще се гласува и откриването на процедура за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на буферен паркинг.

В края на срещата думата взе председателят на Общинския съвет-Русе Иво Пазарджиев, който подчерта, че по отношение на внесеното предложение за трите варианта за облекчаване на тежкотоварния трафик не е в правомощията на ОбС да взема решения кое от тях да бъде реализирано. При постигане на консенсус как да се организира движението той се ангажира да предложи на общинските съветници да приемат декларация, която да бъде изпратена по надлежния ред на Областно пътно управление и други институции, имащи отношение към казуса.