Огромен интерес към спектакъла „Хоро“

140

ДТ „Сава Огнянов” насрочва нова дата през месец февруари

Репортаж: Лилия Рачева