ОД на МВР – Русе организира традиционната акция „Зима“

191

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 02.11.2021 г.

текст: Теодора Копчева