ОИЦ обяви резултатите от фотоконкурса „Културното наследство на моя роден край“

408

І-во място спечели снимката на Жанита Рафаелова от ПГИУ „Елиас Канети“.

ІІ-ро място – Деница Баева от АГ „Гео Милев“

ІІІ-то място – Габриела Куманова от ПГЕЕ „Св. Константин Кирил философ“

Репортаж: Лилия Рачева