ОИЦ: Проектите в Русе на фона на Северен централен район

984

Репортаж: Галя Савова