ОИЦ-Русе на 10 години

237

С информационно събитие на тема „ Напредък в изпълнението на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмен период 2014 – 2020“ Областният информационен център отбеляза своя десети рожден ден. ОИЦ–Русе е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, а вече финансирани от ОП „Добро управление“2014-2020 .В  Русе офисът на Центъра се намира пл. „Свобода“№  4, Доходно здание