ОИЦ-РУСЕ: ПРОЦЕДУРА ФИНАНСИРА ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

730

Интервю: Галя Савова