ОИЦ – Русе представи дуалното обучение в професионалните гимназии

74

10 професионални гимназии от Русе представиха  резултатите от ученическите практики и дуалното обучение, които изпълняват с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Това бе част от информационното събитие под мотото „Европейска подкрепа за дуалното обучение“, посветено на Деня на Европа и на Европейската година на уменията.

Репортаж: Лилия Рачева