ОИЦ – Русе представи новата си книжка с успешни проекти и резултатите от дейност

130

В книжката са включени 26 проекта от Русе и областта, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През следващата година един от ангажиментите на ОИЦ – Русе  е свързан с публичните обсъждания на успешно преминалите етапа на административно съответствие и допустимост концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), които в момента се оценяват. Още по темата от Галя Савова.