Около 50 места за преподаватели все още не са попълнени в Русенско, няма пречка пред нормалното започване на учебната година

229

На прага на учебната година проблемът с недостига на учители в страната отново излиза на преден план и става все по-осезаем. В национален план свободните места за учители са приблизително 1500, което е с около 200 повече спрямо предходната година. Най-сериозен се оказва дефицитът на преподаватели по математика, информационни технологии, природни науки и някои специални предмети в професионалните гимназии. Това стана ясно от проведен разговор между областния управител на Русе Борислав Българинов и Министерството на образованието и науката. В по-големите градове, особено областните, завършилите педагогически профил в сферата на точните науки си намират работа почти веднага в частния сектор, където и възнаграждението е по-добро.

Колкото до Русе, на този етап около 50 бройки за учители не са попълнени все още, като сред най-дефицитните се оказват българския език и литература, химията и физиката. Това обаче няма да попрече на нормалното започване на учебната годината, според Българинов. Свободните места се очаква да бъдат заети още преди 15-и септември. Българинов посочи и някои добри практики в Русенско, като усилената съвместна работа с бизнес средите в региона. Целта е да се сформират такъв тип паралелки, които да осигурят възможно най-добре подготвените кадри за фирмите в Русенско. В тях освен общоприетите предмети се изучават и специално профилирани, които дават максимално адекватни знания на обучаващите се.

Колкото до онлайн обучението, Българинов счита, че резултатите от него не са достатъчно добри и трябва да се направи всичко възможно през настоящата година децата да учат присъствено. „Присъственото обучение е от първостепенна необходимост за грамотността на бъдещите поколения. Обучението в електронна среда е неприложимо в професионалната сфера.“, коментира още той.