Олимпиада по пътна безопасност ще се прове в Русе

796

Интервю с Росица Георгиева, началник РУО-Русе

Старт на олимпиадата ще бъде даден на 15.03.2019 година, петък, от 10:30 часа, в аулата на средно училище „Васил Левски“.