ОМД – Русе обявява конкурс „За да я има България“ (І и ІІ част)

991

Интервю: Галя Савова

 

 

 

 

Интервю І част

Интервю ІІ част