ОМД – Русе приема нови членове в различните си клубове

333

С началото на новата учебна година различните клубове към ОМД – Русе дават възможност на младите хора да намерят своето място, където да развият таланта си и да срещнат нови приятели. Една чудесна възможност е включването в клубовете по шах, рисуване и театрално майсторство. Галя Савова разговаря с Мина Маринова, ръководител на ТС „ Маска“.