ОП „Паркстрой“ поема чистенето на централната градска част

104

Дружеството разполага с нова многофункционална техника. Продължават и дейностите по премахване на нерегламентираните сметища. Още по темата от Чана Лозева, управител на общинското дружество.

Интервю: Галя Савова