От днес до 31 януари 2022г. русенци отново ще могат да кандидатстват за подмяна на отоплителните уреди

231

От днес  до 31 януари 2022 г. русенци ще могат да кандидатстват за втория етап от Основната фаза на интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” – LIFE-IP CLEAN AIR. Чрез него се предвижда да бъдат подменени отоплителните уреди на 1388 домакинства в града. В Основната фаза на проекта ще могат да се включат гражданите живеещи в Русе, както и тези, обитаващи кварталите „Средна кула“, „Долапите“ и „ДЗС“ и Образцов чифлик, които са собственици на жилища, отопляващи се на дърва. Още по темата чуйте от разговора на Галя Савова с Дилян Георгиев, ст. инспектор в отдел „Екология“- Община Русе