От днес започва ремонта на сградата на ПГИУ „Елиас Канети“

3588

Интервю на Галя Савова с Анелия Георгиева, директор ПГИУ „Елиас Канети „