От другия вторник започва третирането срещу комари по земя и въздух по поречието на река Дунав в русенско

96

На 18 и 19 юли по поречието на река Дунав в русенско ще се проведе третиране срещу комари по земя и въздух. Това стана ясно от проведен разговор между представители на Областна администрация – Русе и Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/. Припомняме, че в края на миналия месец правителството одобри финансиране в размер до 2,5 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за осъществяване на дезинсекционна кампания по поречието на река Дунав.

Един от факторите, който утежни ситуацията, беше наводняването на обширни площи и придошлите реки по време на поройните дъждове през юни. Затова Министерският съвет предостави допълнителни средства, така че обработката да се извърши по най-ефикасния начин – паралелно по земя и въздух. Кампанията цели да се постигне масовото унищожаване на комарите и да се предотврати разпространението на болести по хората и животните в рисковите региони.

Акцията започва наземно тази събота, след залез слънце, от общините Видин, Брегово, Ново село и Димово, Ружинци в област Видин и ще продължи с обработка със самолетен способ след изгрев слънце на следващия ден. Въздушното пръскане ще се извършва над водоеми, заблатени площи и извън урбанизираните територии, и в трудно достъпни местности.

Колкото до русенско, на 18 юли след 21.00 часа ще се извърши наземна имагоцидна обработка с генератори за топъл аерозол и генератори за студен аерозол /ULV/. На 19 юли около 6.00 часа сутринта ще започне и авиационна обработка чрез конвенционално опръскване от въздуха. И двата типа дезинсекция ще обхванат територии от общините Борово, Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово. Ще се използват одобрени биоцидни препарати, който не носят здравен риск за хората и гръбначните животни.