От следващата седмица градските линии може да имат ново разписание

309

Кой и как упражнява контрол върху изпълнението на разписанията и защо през последните дни има случаи на неизпълнени курсове. Галя Савова потърси за коментар зам.-кмета по „Комунални дейности” Димитър Недев.

Интервю: Галя Савова