От 1 август ОП „Комунални дейности“ ще е с нова структура

409

материал: Г. Савова