От 2 май русенци ще могат да кандидатстват за безвъзмездна доставка и монтаж на отоплителни уреди на алтернативно гориво и климатици

102

Проектът обхваща и жителите на кварталите „Средна кула“, „Долапите“, „Образцов чифлик“ и „ДЗС“

От 2 май русенци ще могат да кандидатстват в третия етап от приема на документи в изпълнение на основната фаза на интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” – LIFE-IP CLEAN AIR. Предвижда се да бъдат подменени отоплителните уреди на домакинства в града и с климатици, освен с включените до този момент отоплителни уреди на пелети и газ. Кандидатстването ще остане отворено до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30 април 2024 г.

В основната фаза на проекта ще могат да се включат гражданите, живеещи в Русе, както и тези, обитаващи кварталите „Средна кула“, „Долапите“, „Образцов чифлик и с.о. „ДЗС“, които са собственици на жилища, отопляващи се на дърва или въглища. Имотът, за който се кандидатства за подмяна на отоплителното оборудване, трябва да се ползва само за жилищни нужди и на адреса да няма регистриран търговец по смисъла на Търговския закон. Важно условие е и кандидатът към момента на подаването на документите да е заплатил дължимите местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се подменя отоплителният уред.

Всеки от одобрените кандидати за участие в основната фаза ще получи безвъзмездно:

•        демонтаж на съществуващото старо отоплително оборудване, работещо на дърва и/или въглища, изнасянето от жилището натоварването на превозното средство, транспортирането и предаването му за рециклиране;

•        доставката, пренасянето до мястото на монтажа и монтажът на ново отоплително оборудване в жилището на одобрения кандидат, гаранционен сервиз на доставеното и монтирано ново отоплително устройство в рамките на гаранционния срок, при условие на спазване от страна на одобрения кандидат на изискванията за правилна експлоатация, поддръжка и годишна профилактика;

•        годишен технически профилактичен преглед и профилактика на доставеното ново отоплително оборудване – еднократно в периода след първия и преди втория отоплителен сезон, считано от доставката и монтажа на новото отоплително оборудване;

•        предоставяне на инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително оборудване на български език;

•        обучение на място при доставката и монтажа на новото отоплително оборудване за неговата експлоатация и поддръжка.

Повече информация за реда, условията за кандидатстване и критериите за допустимост, както и документи за участие, можете да намерите на интернет страниците на Община Русе https://obshtinaruse.bg/integriran-proekt-balgarskite-obshtini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-na-kachestvoto-na-atmosfernia-vazduh и на Проекта: http://lifeipcleanair.eu/ в Раздел „Новини“.

          Документите за кандидатстване могат да се подават всеки работен ден от 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:30 ч. в центъра на общината за прием на документи на следния адрес: ул. „Олимпи Панов“ №6, ет. 4, ст. 2.

          За допълнителна информация: Местен информационен център на проекта – тел. 082 506 792.