Парите и ежедневните сметки оживяха в оригинална детска пиеса

345

Репортаж: Теодора Копчева