Парите и ежедневните сметки оживяха в оригинална детска пиеса

155

Репортаж: Теодора Копчева