Парите и ежедневните сметки оживяха в оригинална детска пиеса

747

Репортаж: Теодора Копчева