Парите и ежедневните сметки оживяха в оригинална детска пиеса

570

Репортаж: Теодора Копчева