Парламентът на самозастъпниците с предложения за законодателни промени в полза на хората с увреждания

149

В Община Русе се проведе втората парламентарна сесия в реална среда на Парламента на самозастъпниците към Сдружение „Рализ – Бализ“. Събитието се реализира с подкрепата на Община Русе, а Сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения“ бе представена от двама младежи.

Темата на срещата бе „Предизвикателствата пред нас“. Младежи с интелектуални увреждания от десет града в България говориха за равнопоставеност в образованието, труда и обществото, като бяха представени и добри практики в тези области. Изготвени  и гласувани от депутатите бяха и позиции, в които са изразени становища и предложения за промени в сферата на законодателството на хората с увреждания, за да могат да се реализират като личности и граждани.

На срещата присъства и директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности“ Катя Петрова, която поздрави участниците и им благодари за отдадеността и положените усилия гласът на хората в неравностойно положение да бъде чут. Тя сподели готовността на Община Русе да продължи да работи за увеличаване възможностите на хората с увреждания.

Парламентът на самозастъпниците е създаден през 2021 година. Негови членове са 25 самозастъпници, избрани за депутати – лица с интелектуални затруднения, членове на Българска асоциация на лица с интелектуални  затруднения (БАЛИЗ) от 15 града в страната. Парламентът е възможност за млади хора с интелектуални увреждания да се запознаят с това как работи политиката, как влияе върху техния живот и какви са възможностите за реалното им участие в политическия живот. На 9 септември 2021 година в онлайн среда бе проведено първото събрание на парламента, а на 21 юни 2022 година в град Пловдив бе проведена първата парламентарна сесия на живо.