ПГИУ „Елиас Канети“ отбелязва своята 137-годишнина

223

Галя Савова разговаря с Анелия Георгиева,
директор на професионалната гимназия