ПГ „Йосиф Вондрак“ подготвя бъдещи полиграфисти

477

Интервю на Лилия Рачева с Мариана Гъркова, директор на учебното заведение