ПГ по туризъм „Иван Павлов“ изпраща успешна учебна година

517

Интервю на Лилия Рачева с Ренета Вълева, директор на учебното заведение