ПГ по туризъм „Иван Павлов“ изпраща успешна учебна година

747

Интервю на Лилия Рачева с Ренета Вълева, директор на учебното заведение