„Пиеси на брега” е най-новият сборник на Магда Борисова

142

Магда Борисова е автор на четири сборника с пиеси за куклен и драматичен театър. През 2018 година драматургичната й творба „Сблъсък” бе поставена на сцената на ДТ „Сава Огнянов”. Магда Борисова е родена е на 14 ноември 1978 г. във Велико Търново. Магистър е по право от СУ. Започва работа като юрисконсулт в Община Елена. Три години е била зам.-кмет на Община Златарица, както и председател на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Сега се е отдала само на писането и признава, че това й доставя огромно удовлетворение.

Интервю: Лилия Рачева