Писателят Боян Драганов представя книгата „Ангели и демони“

2379

Авторът ни представя близо 60 истории, свързани както с известни личности, така и с отдавна забравени, малко или напълно непознати българи и чужденци, от прояви на достойнство и падение на българското общество през последните 2 столетия.

Интервю: Лилия Рачева