Писателят Кирил Назъров на топла среща с деца в Русе

991

Репортаж: Теодора Копчева