Пламен Димитров, президент на КНСБ, за промени в образованието и на пазара на труда

1122

Репортаж:Лилия Рачева