Пламен Нунев, председател на парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност, за приоритетите в работата на комисията

1069

Репортаж: Галя Савова