Полина Лъвчиева: Десант на книгата в Русе през месец септември

1940

Интервю: Лилия Рачева