Последен ден за „Игра с изкуството“ в Русенска галерия

712

Репортаж: Лилия Рачева