Последен ден за „Игра с изкуството“ в Русенска галерия

689

Репортаж: Лилия Рачева