Почистването на река Сараджийска в с.Николово е важно за безопасността на хората

363

Почистването на коритото на река Сараджийска в русенското село Николово предизвика напрежение сред живеещите там.  Опасенията на хората са, че в изхвърлените  от коритото  пръст и тиня може да има химически или биологични замърсители. Наред с това е и неприятната миризма, която се носи от мястото на депониране на отпадъците от реката. Галя Савова с подробностите