Почти двойно по-голям бюджет ще има Община Русе

76

На извънредно заседание днес общинските съветници приеха Бюджет 2023 на Община Русе, който е почти удвоен за последните четири години – от 137 на близо 250 млн. лв.

Само за последната година бюджетът отбелязва 34% увеличение на общата рамка – от 187 на 250 млн. лв. Причина за това е постигнатата 122% събираемост на собствените приходи чрез дигитализиране на плащанията, както и увеличението на средствата от държавата в резултат на усилията на ръководството и на водените национални политики.

 Това позволява изпълнението на мащабни ремонти на междублоковите пространства, тротоари, паркове, осветление и други елементи от градската среда, които продължават и днес. Увеличени са средствата за ремонти на уличната мрежа в малките населени места, работи  се за подобряване на енергийната ефективност на общинските сгради, подкрепа за русенската култура и спорт,  развитие на Общинската полиция.

На заседанието бяха приети няколко предложения на общинските съветници, сред които увеличение бюджета на Клуба на дейците на културата за организирането на ежегодния джаз фестивал, както и осигуряване на финансиране за закупуване на 2 бр. шумомери. Освен това ще бъдат отделени средства за проектиране и изграждане на повдигната пешеходна пътека на бул. „Потсдам“, изграждане на видеонаблюдение на няколко детски площадки за превенция от вандализъм, както и средства за инсталиране на хидравлична платформа за достъпна среда в ОУ „Васил Априлов“ в Русе.

Основните приоритети, по които вече се действа въз основа на приетия през февруари Разчет за разходите, са:

– ремонти на междублоковите пространства, за които са осигурени над 5,5 млн. лв.(56% повече от 2022 г.);

– подобряване на инфраструктурата в Русе и малките населени места (17% ръст в бюджета на ОП „Комунални дейности“ и 10% ръст в сумата за ремонти на улици в малките населени места, 300 хил. лв. за благоустрояване);

– разработване на Генерален план за движение;

– проектиране на 29 повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища на ключови места и пред учебни заведения в Русе и малките населени места;

– увеличаване автопарка на „Общински транспорт – Русе“;

– текущите ремонти на общинските жилища;

– увеличаване капитала на „Общински пазари“ за строителството на многофункционален плувен комплекс;

– закупуване на нова техника за видеонаблюдение и действие на Общинска полиция;

– подсилване на ОП „Комунални дейности“ и ОП „Паркстрой“ с хора и техника;

– увеличаване ползвателите на Механизъм „Лична помощ“ и обезпечаване на три нови социални услуги;

– подкрепа на родителството чрез еднократна финансова помощ, програма „Асистирана репродукция“, безплатни прегледи на очите, зъбите и гръбнака на деца и ученици;

– осигуряване на повече средства за клубовете за пенсионери и хора с увреждания, програма „Туризъм“,  програма „Култура“, програма „Спорт“, ремонти на спортната база и на читалищните сгради, издръжка на ПГСС „Ангел Кънчев“;

– изпълване със съдържание на Географската информационна система и подобряване на електронната комуникация и методите на разплащане с Община Русе и др.

         Инвестиционните цели, които се поставят, са:

– основен ремонт на ул. „Доростол“, ул. „Плиска“, ул. „Тулча“ и ул. „Солун“ с финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

– основен ремонт на още 24 обекта от първостепенна и второстепенна улична мрежа чрез привлечено финансиране-банков кредит,

– система за външно изкуствено осветление чрез ЕСКО договор;

– проектиране на ремонта на Паметника на Свободата;

– изграждане на автоматизирана поливна система на кея;

– консервация, реставрация и адаптация на къщата на Стефан Симеонов;

–  изграждане на църква в кв. ДЗС;

– възстановяване проводимостта на канала в с. Просена и отводнително съоръжение в с. Николово, както и удълбочаване на открития отводнителен канал в с. Червена вода;

– изграждане на нов паметник на Стоян Михайловски;

– изграждане на нова детска градина в Централна градска част;

– ремонт в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и продължаване на мерките за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий“ гр. Мартен;

– текущи ремонти на фасада на ОУ „Васил Априлов“, салона в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Семерджиево, обследване за енергийна ефективност и издръжка на Средношколското общежитие;

– обновяване на дворни пространства в 3 детски градини, ремонт на санитарни помещения в детска градина в с. Червена вода, изграждане на солни стаи в две градини;

– строителство на скейт площадка за спортуване на открито на русенските младежи;

– изграждане на автономна фотоволтаична система за гробищен парк Чародейка;

– въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла 5;

– ремонт на общинска пътна мрежа, в т.ч. проектиране на велоалея Русе-Николово;

– реконструкция и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на територията на Русе;

– закупуване на машини и техника за общински предприятия, малки населени места, училища, градини, социални домове;

– изграждане на спортна зала с басейн в кв. „Дружба“;

– проектиране на два нови корпуса на Дом Приста;

– благоустрояване около жилищните блокове „Червен“, „Тинтява“, „Астра“, „Лом“, „Машпроект“, „Хоризонт“, „Железничар“, „Елена“ в кв. „Дружба“ 2;

– изграждане на детска площадка в кв. “Долапите”;

– издаване на Алманах на първите неща;

– обособяване на Алея на джаза и видни личности, и осигуряване на ежегоден фонд за изпълнение на проект „Елементи на градския дизайн“;

– изграждане на пешеходен мост на язовир Липник и други обекти.