По-добрата отчетност на дейностите на социалните услуги бе обсъдена в Община Русе

184

Вчера в Община Русе се проведе поредна работна среща с доставчиците на социални услуги на територията на общината. Тя бе открита от заместник-кмета Енчо Енчев и на нея присъстваха експерти от няколко отдела на администрацията.

Целта на работната среща бе да се обсъдят документи, създадени по препоръка на инспектори от отдел „Вътрешен одит“ на Община Русе. Те целят да подобрят ежемесечното отчитане на проведените дейности в социалните услуги, както и направените разходи.

Новата организация на финансово и техническо отчитане е насочена към подобряване качеството на услугите, целесъобразно и ефективно разходване на държавно делегираните средства и прозрачност на управление, съгласно Закона за социалните услуги и подзаконовите актове.

По време на срещата бяха дискутирани въпроси и проблеми, поставени от страна на доставчиците, както и предложения от тяхна страна за подобряване на отчетния процес.

Срещата приключи с предложение за последващи такива, които да затвърдят доброто партньорство между Община Русе и лицензираните доставчици на социални услуги.