Православни песнопения и светска музика на осмата национална хорова среща

762

Репортаж: Теодора Копчева