Превантивно-информационният център обучава мед-сестри и ученици

95

Дневникът на репортера

Нови камиони ще подпомагат разделното събиране на отпадъци

Близо 90 души от кварталите Селеметя и Средна кула са консултирали здравните медиатори към Община Русе във връзка със задължителните имунизации. Специалисти от Превантивно-информационния център са провели 6 сесии пред 50 ученици от 10 и 11 клас на тема „Модели за поведение и инструменти за социално-психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи“ и това са само част от дейностите в седмичния отчет на общинската администрация в областта на Хуманитарните дейности.

Материал: Теодора Копчева