Председателя на ОИК Николай Братованов една седмица преди местния вот

894

Интервю: Галя Савова