Представителен дунавски флотски отряд от ученици на ПГРКК ще бъден сформиран в Русе

765

Проектът се финансира от Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Фондация „Еконт“ по програма „Знание и растеж“.

Интервю: Галя Савова