Представят проекта  DANUrB в рамките на Уикенд туризъм-Русе

475

В рамките на Уикенд туризъм- Русе освен информационни щандове, атракции и забавления са предвидени и редица дискусии, презентации и семинари. Един от участниците тази година е и Гавраил Гавраилов от фондация Блу линк, който представи проекта  DANUrB . Проектът “DANUrB” цели изграждане на регионална мрежа посредством туризъм и образование с оглед укрепване на дунавската културна идентичност и сплотеност. Една от най-важните цели е създаването на общ бранд посредством подпомагане на транснационалните културни връзки между селищата по р. Дунав и изследване на неизползвания или скрит културен и социален капитал за по-добра икономическа и културна възвръщаемост. Проектът предвижда създаване на пространствено-културна мрежа, „Дунавска културна променада“, свързваща общностите по реката в единен туристически бранд, предлагащ тематични маршрути и възможности за развитие, които могат да увеличат броя посетители и времетраенето на техния престой в региона. „DANUrB“ има за цел да разкрие неизползвания потенциал на културното наследство и ресурси в градовете по Дунав.