Предстои извънредна сесия на Общински съвет – Русе

163

За първи път заседанието ще се проведе неприсъствено,
а гласуването ще бъде по електронен път.

Интервю по телефона: Галя Савова