Предстои кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

286

Мобилният пункт ще бъде разположен на ул. „Шипка“№ 33

Текст:Лилия Рачева